Spletna trgovina

Splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri   ‘Fotografirajte se z očali CliC

 Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodeluje vsak državljan Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), ki je starejši od 15 let in ki bo v času trajanja nagradne igre, izpolnil pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Zaposleni ter študentje, ki delajo pri organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 01.03.2015 od 00.00 ure do vključno 31.03.2015 do 24.00 ure. Uporabniki, ki bodo poslali fotografije za nagradno igro pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

Nagradna igra poteka tako, da se po izteku datuma možnosti za sodelovanje (poslane fotografije kandidatov) izžreba prve tri nagrade.

Potek nagradne igre

Nagradna igra bo potekala po elektronski pošti (info@clicproducts.si) podjetja CliC, Janina Košnik Weithauser s.p. (www.clicproducts.si), v optiki Aleš, Janka Puclja 9, Kranj in v optiki Krmelj, Šolska ulica 2, Škofja Loka. Na uradni strani podjetja je opisana nagradna igra s pogoji. V optiki Aleš ali optiki Krmelj ali po elektronski pošti bo potrebno izpolniti podatke, ki so zahtevani (uporabniško ime, ime in priimek, kraj, e-mail), kandidat se mora strinjati s pogoji nagradne igre. Udeleženec v nagradni igri ali zaposleni v optiki Aleš ali optiki Krmelj fotografira njega/njo ali njegovo družbo, vsakdo na fotografiji pa mora imeti CliC očala! Po pregledu odgovorne osebe v podjetju CliC, Janina Košnik Weithauser s.p. bo fotografija objavljena.

Žrebanje

Žrebanje nagrad bo v petek, 03.04.2015, ob 09.30 uri na Radiu Gorenc. Seznam nagrajencev bomo objavili na Facebook profilu in na spletni strani www.clicproducts.si, dne 03.04.2015. Nagrajenci bodo lahko nagrado prevzeli po pošti.

 Nagrade

Nagrade v tej nagradni igri so:

  1. Bralna očala CliC + brezplačno vdelana enožariščna korekcijska stekla v vrednosti  150,00 EUR
  1. Bralna očala CliC + brezplačno vdelana enožariščna korekcijska stekla v vrednosti 150,00 EUR
  1. majica z logotipom CliC v vrednosti 10,00 EUR

Organizator nagradne igre ne odgovarja, če nagrade ni mogoče izročiti zaradi neposredovanih ali napačno posredovanih podatkov sodelujočega. Sodelujoči je dolžan poskrbeti, da v elektronski pošti ali na obrazec navede pravilne podatke. V primeru, da se po podelitvi izkaže, da sodelujoči ni oddal pravilnih podatkov, da je kako drugače kršil ta pravila in pogoje in je med nagrajenci, tak sodelujoči ni upravičen do nagrade.

 Rezultati nagradne igre

Vsak nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi na nagradno igro. Seznam nagrajencev bomo objavili na Facebook profilu https://www.facebook.com/pages/CliC-Products/57713491236? in na spletni strani www.clicproducts.si, dne 03.04.2015.

Podelitev nagradne igre

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrad.

Plačilo dohodnine gre v breme organizatorja nagradne igre. Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan pisno predložiti organizatorju nagradne igre v 30 dneh po objavi rezultatov svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

Če nagrajenec v navedenem roku ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in sodelujočih izključno za namene obveščanja o nagradni igri, novostih in drugih promocijskih akcijah skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času trajanja nagradne igre ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja -ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Organizator te podatke uporablja za pošiljanje komercialnih sporočil preko elektronske pošte. Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na elektronskem naslovu info@clicproducts.si.

 Odgovornost

Organizator nagradne igre je CliC, Janina Košnik Weithauser s.p., Cesta 1. maja 63, 4000 Kranj. Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi neuspelega pošiljanja fotografij po elektronski pošti.

Pritožbe

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail info@clicproducts.si. Odločitev izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrad ne bo podelil. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

5 × one =